Téma Employer Branding

Employer Branding - Budování značky zaměstnavatele

employer-branding.jpg

Značka zaměstnavatele (Employer Brand) je součástí celkové značky organizace a odráží pověst organizace jako zaměstnavatele, proto je zásadní pro přilákání aktivních kandidátů, přeměnu pasivních kandidátů na aktivní a v neposlední řadě pro udržení všech zaměstnanců. Pod tímto termínem si můžeme představit téměř vše, co s organizací nějak souvisí – lidi, produkt, firemní kulturu, ale i zákazníkův úsměv, případně jeho nespokojenost. Budování značky zaměstnavatele znásobuje vliv Vaší značky na zákazníky, zaměstnance a na společnost jako celek. V konečném důsledku, firma přeci nemůže existovat, nechce-li pro ní nikdo pracovat. Zde je 20 otázek, na které byste se měli ptát/vyžadovat od společnosti pro zlepšení ve všech pěti složkách definující budování značky zaměstnavatele. Otázky vyžadují více než jen ano/ne. Chvíli popřemýšlejte a pak odpovězte.

 

Čtěte více