Employer Branding - Budování značky zaměstnavatele

Značka zaměstnavatele (Employer Brand) je součástí celkové značky organizace a odráží pověst organizace jako zaměstnavatele, proto je zásadní pro přilákání aktivních kandidátů, přeměnu pasivních kandidátů na aktivní a v neposlední řadě pro udržení všech zaměstnanců. Pod tímto termínem si můžeme představit téměř vše, co s organizací nějak souvisí – lidi, produkt, firemní kulturu, ale i zákazníkův úsměv, případně jeho nespokojenost. Budování značky zaměstnavatele znásobuje vliv Vaší značky na zákazníky, zaměstnance a na společnost jako celek. V konečném důsledku, firma přeci nemůže existovat, nechce-li pro ní nikdo pracovat. Zde je 20 otázek, na které byste se měli ptát/vyžadovat od společnosti pro zlepšení ve všech pěti složkách definující budování značky zaměstnavatele. Otázky vyžadují více než jen ano/ne. Chvíli popřemýšlejte a pak odpovězte.

 

employer-branding.jpg

Spokojenost zákazníka

Říká se, že spokojený zákazník je nejlepší obchodní strategií ze všech. Značka zaměstnavatele, stejně jako značka společnosti, vyžaduje zákazníkovu spokojenost. Vaší klíčoví zákazníci jsou skvělým prostorem pro zahájení diskuse o tom, co koho přitahuje na Vaši značce.

 • Proč lidé využívají můj produkt, zboží nebo služby? Co přitahuje lidi k Vaší značce zaměstnavatele je součástí toho, co přitahuje lidi ke značce jako celku.
 • Kdo – konkrétně – má z Vaší společnosti největší prospěch?
 • Mění má zkušenost s uchazeči odmítnuté kandidáty v zastánce společnosti?
 • Získáváte aktivně zaměstnance ze zákaznické základny? Jak měníte fanoušky Vaší značky na zaměstnance?

Vize firmy

Byla by velká chyba opomenout zrovna vizi, jelikož právě ta (dobře propracovaná a správně šířená) Vám může velmi zvýšit poptávku po práci ve Vaší společnosti.

 • Bez ohledu na zisk, proč vy a Vaši kolegové děláte to, co děláte?
 • Znají všichni Vaši zaměstnanci vizi firmy?
 • Kterými činnostmi nejvíce odporujete právě vizi firmy? Jak to můžete napravit?
 • Naopak, jakými způsoby ji přímo ztělesňuje? Můžete to ještě nějak zesílit?

Spokojenost zaměstnanců

Spokojení zaměstnanci s větší pravděpodobností doporučí Vaší firmu novému zaměstnanci a navíc je všeobecně známé, že pokud je práce vykonávána s láskou a baví nás, jsme schopni práci obětovat mnohem více úsilí i času.

 • Co bylo zlomovým bodem, který v posledních 10 případech přesvědčil uchazeče, aby se stali zaměstnanci? Jsou tyto důvody využívány v náboru zaměstnanců?
 • Co bylo zlomovým bodem, který přesvědčil posledních 10 zaměstnanců, kteří od Vás odešli k tomu, aby tak učinili?
 • Jaké jsou tři nejvýznamnější faktory, které znesnadňují motivaci zaměstnanců? Jak tyto faktory minimalizovat?
 • Jaké jsou tři nejvýznamnější faktory, které zvyšují motivaci zaměstnanců? Zdůrazňují zaměstnanci tyto důvody skrze sociální sitě?

Messaging a obsah (rostoucí na sociálních sítích)

Největším sociálním přínosem organizace jsou její zaměstnanci. Umožněte Vašim zaměstnancům, aby prodali to, co umí.

 • Co říkají lidé na sociálních sítích o Vaší firmě?
 • Kolik procent zaměstnanců sdílelo pozitivní status o Vaší firmě za poslední měsíc či půl rok?
 • Máte vytvořené video, které ukazuje, jaké to je pracovat u Vás?
 • Vkládáte na Vaše webové stránky či na profily na sociálních sítích obrázky z pracovního prostředí?

Buďte úžasní a podělte se o to.

Vědi všichni, že zrovna Vaši kolegové jsou ti šťastní v práci? Je to důležité, jelikož úžasní a šťastní lidé v práci jsou ty nejlepší recruiteři.

 • Které účty společnosti nebo zaměstnanců na sociálních sítích zachycují jaké to je pracovat pro Vaši společnost? Pokud žádný takový účet neexistuje, zvažte jeho založení pouze pro účely budování značky zaměstnavatele.
 • Jak slavíte úspěchy a důležité milníky společnosti? Jsou tyto události něco, o čem Vaši zaměstnanci vyprávějí přátelům?
 • Sponzoruje Vaše společnost některé team-buildingové aktivity? Pracovní obědy či společná návštěva konference mohou udělat zázraky.
 • Jak udělat pracovní prostředí ještě lepší? Zeptejte se sám sebe každý den.

Chytřejší budování značky zaměstnavatele je investicí, která se rozhodně vyplatí. Přinese Vám publikum na sociálních sítích, zvětší množství uchazečů o práci ve Vaší firmě a zvýší efektivitu inzerátů. Co víc si přát?

Originál článku si můžete přečíst zde.